Suchá Výstavba

Sadrokartónové systémy suchej výstavby majú širokú oblasť využitia v interiéroch, v novostavbách, pri rekonštrukciách. 

Priečky

Konštrukcie priečok slúžia k členeniu interiérov na jednotlivé miestnosti ale tiež na vedenie inštalácií.V prípade použita dosiek Riflex môžme tvarovať do jednotlivých uhlov a aj vln. Predsadené steny sa používajú na vylepšenie povrchov, zvýšenie tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien.

Stenové systémy:  

Sadrokartónové priečky, Predsadené steny, Steny ohýbané s dosiek-Riflex, Obklady stlpov, Šachtové steny, Suchá omietka.. 

Výhody : nízka hmotnosť, rýchly postup, rovnosť konštrukcií, ľahká opracovatelnos, nepriezvučnosť,  ekonomická efektivita, splnenie fyzikálnych nárokov

 

Podhľady 

Konštrukcie stropov slúžia predovšetkým na zakrytie prípadných poškodených miest existujúceho stropu. Podhľady navyše umožňujú zníženie stropu. Tieto konštrukcie slúžia aj na vytvorenie priestoru pre vedenie potrebných inštalácií ako klimatizácie, elektrických vedení atď. Spojením izoláciou dosiahneme výrazné zlepšenie tepelno-izolačných vlastností miestnosti. Pri doskách Riflex je možné vytvoriť zaujímavé ohýbané konštrukcie. Nasadenie špeciálnych akustických dosiek sa zase umožňuje výrazné zlepšenie akustickej pohody v miestnosti.

Podhľadové systémy: 

Sadrokartónové podhľady, Zaoblené podhľady, Akustické podhľady..

Výhody : rýchly postup stavby, suchý proces, ľahká opracovateľnosť, akustické vlastnosti a regulácia dozvuku, požiarná odolnosť, vnútorná mikroklíma, ekonomická efektivita

 

Kazetové podhľady

 
Kazetové podhľady hrajú vdaka svojmu významnému povrchu a modularite zásadnú rolu v ovládaní akustického a aj protipožiarného prostredia. Pre konečného uživatela musí byt´ zaistený pocit pohody a vizuálno-akustický komfort. Výrobcovia OWA,Rigips,Armstrong a AMF ponúkajú rôzne riešenia kombinujúce odolnost´povrchu, protipožiarnú odolnost´ atd´. 

 

Kazetové systémy: 
 
Minerálne podhľady, Lamelové podhľady, Kovové podhľady, Drevené podhľady, Špeciálné podhľady (pre velmi vysoké nároky na akustiku, protipožiarnú odolnost´).

Výhody : suchý proces, nízka hmotnost´, rýchly postup stavby, akustická a protipožiarná odolnost´

 

Podkrovie

   Prestavba podkrovných priestorov ponúka možnost rozšírenia alebo získania nových miestností. Je to najlepší spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. Pre výstavbu podkroví sú sadrokartónové konštrukcie najlepším riešením. Systémy Rigips kombináciou dosiek a kvalitnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení obývať. Všetky požiadavky na požiarnu odolnosť sú použitím systémov Rigips alebo KNAUF splnené.

Systémy pre Podkrovia: 

Podkrovné systémy, Obklady stlpov a nosníkov, Podkrovie zo Sadrovláknitých dosiek...

Výhody : nízka hmotnosť, rýchly postup, suchý proces, ľahká opracovateľnosť, rovinnosť konštrukcií, nepriezvučnosť, udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu), splnenie nárokov - tepelnej izolácie

 

Suché podlahy Rigidur a RigiStabil

       Podlahy Rigidur nahrádzajú poter v novostavbách alebo aj pri rekonštrukciách. Výhodou je nízka hmotnosť ( 7 krát menej zaťažujú stavbu ako norm. potery ), realizácia je možná počas celého roka. Podlahy Rigidur sú plávajúce podlahy vytvorené podlahovými dielcami. Jednoduchým zlepením a preskrutkovaním dielcov takto vzniká tuhá doska. Nalepenou špeciálnou akustickou izoláciou môžeme dosiahnuť zníženie prestupu hluku, medzi priestormi nad sebou. Montáž je ľahká a rýchla.

Na podlahu je možné použit´: rôzne podlahové krytiny ako koberec, PVC, parkety, dlažbu.

 

 

Autorizovaná montážna Firma UNI Gips sa zameriáva na dodávku a montáž oblasti Suchej výstavby.

Naša dlhoročná skúsenosť a používanie len tých najkvalitnejších materiálov podĺa ich technologických postupov sú garanciou najvyššej kvality.Hlavným cielom našej firmy je maximálna spokojnosť klienta a preto veríme, že pokial prejavíte záujem o naše služby, dokážeme naplniť Vaše predstavy.Neustálym preškolovaním a sledovaním najnovších trendov v oblasti suchej výstavby sme garanciou kvality.

Kristián Kohút